نصب همراه صندوق fundMobileApp

بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس دانلود فایل 1397/12/20
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس دانلود فایل 1398/07/20
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس دانلود فایل 1399/10/21